Agora Magazine – opmaak en infographics

Ter vervanging van de vaste vormgever, was ik eindverantwoordelijk voor de vormgeving en het drukwerk een kwartaal Agora Magazine. Voor de nummers Universiteit, Mobiliteitstransities en (Re)Actie! maakte ik tevens de achterzijde, hetgeen een infographic betrof.

Deze gegevens werden deels aangeleverd, deels door mij verwerkt en waren altijd gerelateerd aan de kaart van Nederland en/of België. Agora magazine wordt uitgegeven in zwart/wit, met elk nummer één steunkleur: rood voor actie, treingeel voor mobiliteit en lichtblauw voor het nummer ‘Universiteit’.