New Born Fame

Deze generatie pasgeborenen is de eerste van wie de ouders zijn opgegroeid met Facebook. Dit leidt ertoe dat een pasgeboren baby in bijna de helft van de gevallen al binnen de eerste dag van zijn leven online staat. Ik zou dat zelf niet willen, maar mijn onderzoek gaf een andere uitkomst dan ik verwachtte. Weinig ondervraagden hadden een probleem met al die kleintjes op internet. Het enige punt dat vaak aangemerkt werd als negatief was het feit dat de baby er zelf geen invloed op heeft. Dit heeft geresulteerd in een aantal producten waarmee baby’s zichzelf online kunnen zetten. Dit om mensen na te laten denken, over het gebruik van social media en hoe dit het leven van deze nieuwe generatie beïnvloedt. Wat kan wel en wat kan niet en wie heeft eigenlijk de zeggenschap daarover?

Het project heeft veel aandacht gekregen over de hele wereld en is onder andere verschenen in uitzendingen van CNN, NBC en RTL-Z, in vele buitenlandse kranten en op websites, waaronder Designboom en Vice. (Afstudeerproject Design Academy, Okt. 2014)

This generation of newborns is the first of whom the parents grew up with facebook. This leads to these newly born babies being posted on the internet before even being a day old. When talking to parents who post a ton of pictures of their newborn, very few indicated this as a problem. As their safety settings are turned on, their baby’s privacy is not an issue. However: the baby has no influence in this act of being put online.
To address this, New Born Fame was created. It is a series of four products, which allow the baby to put him or herself online. Together, they cover all possible posts, from selfies to gps check-in. The products open up the discussion, rather then being an attack on parents who post pictures. What is ethical and what isn’t, and who has the right to make that decision?

This project gained a lot of attention all over the world, and appeared on television (CNN, NBC, RTL-Z) and online, as well as in various newspapers.  It was also featured on Designboom en Vice. (Graduation project Design Academy, Oct. 2014).